KONTAKT


DEPORTACJE

Osoby, nie będące obywatelami amerykańskimi, zawsze mogą stanąć przed groźbą deportacji ze Stanów Zjednoczonych, nawet jeśli są stałymi rezydentami od wielu lat. Wydalenie z USA grozi osobom, które wjechały do tego kraju na wizie turystycznej, i nie wyjechały w określonym terminie, czyli złamały prawo imigracyjne. Do deportacji prowadzi także popełnienie występów kryminalnych takich jak posiadanie broni bez zezwolenia, kradzieże, używanie przemocy w rodzinie, wykroczenia seksualne oraz poważne przestępstwa takie jak gwałt, morderstwo, czy przemyt narkotyków jak również powodem deportacji może być źle poprowadzona sprawa imigracyjna typu „sponsorowanie” w przypadku kiedy jest odmowa.

Jeżeli otrzymałeś powiadomienie o stawieniu się przed władzami imigracyjnymi (Notice to Appear „NTA"), powinieneś jak najszybciej skontaktować się z kancelarią prawną. Wybór prawnika w takiej sytuacji to konieczność. Adwokat może bowiem powołać się na pewne ulgi, które mogą Ci przysługiwać. Takie ulgi, które pomogą uniknąć deportacji to azyl: "Wstrzymanie Wydalenia", Konwencja Przeciwko Użyciu Tortur, zmiana statusu, zrzeczenia się z paragrafu 212(c), 212(h), 212(i), wybronienie od wydalenia czy dobrowolny wyjazd ze Stanów Zjednoczonych. Decyzje w przypadku deportacji różnią się zależnie od okoliczności sprawy. Jeśli jednak można wykazać, że klient był zatrudniony, płacił podatki, ma liczną rodzinę w USA, włączając dzieci, jest zaangażowany w życie społeczności, nie pogwałcił w przeszłości kodeksu kryminalnego czy prawa imigracyjnego, i wreszcie, jeśli można wykazać „rehabilitację" oraz udowodnić, że deportacja pogorszy warunki życia dla innych, wtedy władze imigracyjne mogą zaniechać deportacji.

Trzeba pamiętać, że pozytywna bądź negatywna decyzja sędziego imigracyjnego to jeszcze nie koniec sprawy. Władze bowiem zawsze zastrzegają sobie prawo do apelacji od decyzji sędziego do Board of Immigration Appeals. W razie decyzji o wydaleniu, klient ma prawo do apelacji.