S2

Świadome decyzje,
nowe początki.

Rozwody i Emigracja z Profesjonalizmem

KONTAKT


ALIMENTY i DZIECI

PRAWO MATRYMONIALNE

 • Rozwody Bezsporne - $399 (za zgoda lub bez zgody współmałżonka)
 • Rozwody Sporne (reprezentacja w sadzie)
 • Intercyza - (Umowa przed i pomałżeńska)
 • Separacje
 • Testamenty

PRAWO RODZINNE

 • Ustanowienie opieki prawnej nad małoletnim dzieckiem (custody)
 • Ustanowienie wizytacji
 • Uzyskanie alimentów na dziecko (child support)
 • Uzyskanie alimentów na współmałżonka
 • Odwolywanie się od wyroków sądowych oraz ich modyfikacja

Sprawy z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego należą do najbardziej delikatnych. Tu właśnie najważniejsze jest doświadczenie i dyskrecja naszych adwokatów. Profesjonalna porada prawna, zwłaszcza gdy stronami są obywatele Polski i USA, jest w tych przypadkach niezwykle istotna. Oferujemy osobistą opiekę naszej załogi oraz bezkonkurencyjne ceny.

PRAWO KRYMINALNE

 • Wykroczenia
 • Przemoc w Rodzinie (order of protection),
 • Sprawy Kryminalno / Deportacyjne
 • Jazda w stanie nietrzeźwym „DWI”
 • Kradzieże, Rozboje, Narkotyki, Włamania

Sankcje karne należą do najbardziej dotkliwych sankcji, jakie mogą zastosować organy państwa. W sprawach kryminalnych oferujemy Państwu sprawność i wieloletnie doświadczenie naszych prawników. Osobista opieka naszego prawnika gwarantowana.

PRAWO BIZNESOWE

 • Zakładanie Działalności, Spółek, Korporacji
 • Umowy między wspólnikami, firmami

Jeśli klient uważa, że administracyjna lub sądowa decyzja podjęta w jego sprawie jest niesłuszna ma prawo się od niej odwołać. Zadzwoń do naszego biura, by omówić możliwości apelacji.

W naszym biurze potrzeby klienta są naszym priorytetem. Robimy co w naszej mocy, by prowadzić sprawy sprawnie i wydajnie; w sprawach nie wymagających adwokata nasi paralegals proponują bezkonkurencyjne ceny, mając na celu dobro klienta.

DODATKOWE USŁUGI:

 • Pełnomocnictwa - Apostille
 • Przysięgłe tłumaczenia dokumentów
 • Umarzanie zaległych rachunków medycznych
 • Pomoc w wypełnianiu jakichkolwiek formularzy
 • Pisanie listów urzędowych
 • Odzyskiwanie długów
 • Bezrobocie (Unemployment)
 • Pomoc w uzyskaniu opieki socjalnej ( Public Assistance)

Co to jest Pełnomocnictwo?

Pełnomocnictwo to jednostronne oświadczenie osoby (mocodawcy), na mocy którego inna osoba (pełnomocnik) staje się upoważniona do działania w imieniu mocodawcy. Innymi słowy, każda czynność wykonana przez pełnomocnika w imieniu mocodawcy i w zakresie udzielonego pełnomocnictwa wywoła skutki bezpośrednio w sferze prawnej mocodawcy.

Pełnomocnictwo ogólne obejmuje umocowanie do czynności zwykłego zarządu. Do czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu potrzebne jest pełnomocnictwo określające ich rodzaj. Forma pełnomocnictwa musi odpowiadać formie niezbędnej do określonej czynności prawnej.

Jakie są rodzaje pełnomocnictwa?

Mocodawca może ustanowić takie pełnomocnictwo, w którym pełnomocnik będzie mógł dokonywać wszystkich czynności w zakresie tzw. zwykłego zarządu (pełnomocnictwo ogólne). Powinno być ono zawarte na piśmie pod rygorem nieważności. Może ustanowić też pełnomocnictwo rodzajowe, dzięki któremu pełnomocnik będzie mógł dokonywać w imieniu mocodawcy czynności prawnych określonego rodzaju (np. sprzedawanie nieruchomości, zawieraniu umów o pracę w imieniu przedsiębiorstwa itp.). Może ustanowić wreszcie pełnomocnictwo szczególne - do dokonania w imieniu mocodawcy określonej czynności prawnej (np. do sprzedaży określonego mieszkania).

Można także udzielić pełnomocnictwa kilku pełnomocnikom. Wtedy każdy z nich może działać samodzielnie. Jeśli chcemy wyraźnie zastrzec, że muszą oni działać łącznie to powinniśmy to wyraźnie zaznaczyć w umowie.

Co to jest Apostille?

Apostille jest rodzajem zaświadczenia, na podstawie którego dokumenty urzędowe (dokumenty sądowe, dokumenty administracyjne, dokumenty poświadczone notarialne, zaświadczenia urzędowe) wydane na terytorium danego państwa będącego stroną międzynarodowej konwencji (sporządzonej w Hadze 5 października 1961), są respektowane na terytorium innego państwa będącego stroną tejże konwencji.

PRAWO MATRYMONIALNE:

ROZWODY BEZSPORNE TYLKO $399

 • Podpis współmałżonka nie wymagany!
 • Bez stawiania się w sadzie!
 • Zero wyjaśnień!
 • Zero tłumaczeń!
 • Zero stresu!
 • Tak samo pracuje z dziećmi lub bez!

Podczas gdy większość adwokatów w Nowym Jorku pobiera opłaty począwszy od 1500 dolarów do 3000 dolarów za obsługę niekwestionowanego rozwodu, nasze biuro pobiera niską stałą opłatę w wysokości 399 dolarów za podstawowy rozwód. Brak stawki godzinowej. Po prostu profesjonalne, uprzejme i ekonomiczne usługi prawne.

Jak powiedzieć współmałżonkowi, że chcesz rozwód

Oświadczenie żonie lub mężowi, że chcesz dostać rozwód sprawia, iż twoja decyzja staje się realna i rozpoczyna życiowe zmiany, mające dalekosiężne konsekwencje. Nawet jeśli działasz w celu zakończenia związku małżeńskiego, to jest moment, aby przygotować grunt pod wspólny okres przejściowy, by upłynął on tak spokojnie, rozsądnie i racjonalnie, jak to tylko możliwe.

Przygotowanie do rozmowy

Staraj się przewidzieć reakcje małżonka, ale niech cię nic nie zdziwi.

Nawet jeśli wspólnie doszliście do decyzji dotyczącej rozwodu, nie możesz być pewien, jaka będzie reakcja współmałżonka. Bądź gotowy na to, aby być twardym i nieustępliwym. Pamiętaj, że reakcje emocjonalne są normalne i że może upłynąć trochę czasu, zanim rzeczywistość z perspektywą rozwodu zostanie zaakceptowana

Kontroluj swoje reakcje.

Pozostań spokojny. Wczuj się w położenie i doznania współmałżonka, ale nie przepraszaj za swoją decyzję. Pamiętaj, że pragniesz współpracy partnera w wielu sprawach, włączając w to poinformowanie dzieci, jak i omówienie szczegółów dotyczących spraw finansowych i opieki na dziećmi. Złość i postawa obronna będą działały tylko na twoją niekorzyść.

Radź sobie ze swoimi oczekiwaniami.

Nie spodziewaj się natychmiastowego zrozumienia. Pamiętaj, przed wami jest jeszcze wiele rozmów. Staraj się przewidzieć swoje reakcje emocjonalne i z góry zaplanuj, jak sobie z nimi będziesz radzić. Przeprowadzenie rozmowy. Wybierz spokojny czas, kiedy twój współmałżonek będzie gotowy cię wysłuchać. Wyeliminuj wszelkie ewentualne zakłócenia. Wyłącz telewizor i telefon, zapewnij swoim dzieciom pobyt gdzieś indziej. Powiedz współmałżonkowi, że masz coś ważnego do przedyskutowania.

Jasno powiedz, że chcesz dostać rozwód.

Bądź konkretny i prostolinijny, wysuń zasadnicze argumenty. Mów o nich spokojnie, z rozwagą i przekonaniem. Zbyt wiele szczegółów może spowodować nieporozumienie.

Podjąłeś decyzję, więc bądź konsekwentny.

Nie musisz być okrutny, aby wysłowić się w zrozumiały sposób. Napomknij, że sumiennie rozważyłeś tę decyzję i przypomnij, jak próbowałeś ocalić wasze małżeństwo. Wyraź przekonanie, że rozwód jest jedynym wyjściem. Nie broń siebie.

Nie atakuj współmałżonka.

Oprzyj się pokusie, aby bronić siebie. Unikaj wzajemnych oskarżeń. Przemyślałeś wszystko dokładnie i podjąłeś własną decyzję. Słuchaj uważnie, co twój współmałżonek odpowiada i wyraź swoje zrozumienie.

Poproś o współpracę.

Przyznaj, że to trudny proces i daj współmałżonkowi czas na dostosowanie się do nowego, już odrębnego ciebie. Powiedz, że zamierzasz postępować delikatnie i rozważnie w trosce o wszystkich. Wyraź nadzieję, że każde z was zachowa się rozsądnie i uczciwie.

Porozmawiaj o dzieciach.

Powiedz wyraźnie, że zamierzasz szanować wzajemne relacje pomiędzy twoim współmałżonkiem a dziećmi. Jednakże na początku najlepiej nie rozmawiać o opiece nad dziećmi, odwiedzinach i jak im o tym powiedzieć. Należy z tym poczekać i przełożyć taką rozmowę na później.

Zakończenie rozmowy

Ogranicz tematykę dyskusji.

Usłyszenie słów „Chcę dostać rozwód!” może być szokujące nawet dla takiego współmałżonka, który jest całkowicie świadom waszych problemów małżeńskich. Pozwala to ograniczyć cel rozmowy do jasnego stwierdzenia faktu i podania głównych powodów twojej decyzji. Dajcie sobie czas, aby zebrać myśli. Dyskusję o problemach i szczegółach odłóżcie na następny raz.

Uspokój współmałżonka.

Kiedy kończysz dyskusję, pamiętaj, że tworzysz grunt pod wspólne przejście procesu rozwodowego. Wzmocnij swoje postanowienie, żeby być sprawiedliwym, przyzwoitym i rozsądnym. Przyjmij do wiadomości i postaraj się zrozumieć odczucia współmałżonka. Powiedz, że masz pełną świadomość, iż proces ten będzie trudny, ale ufasz, że możecie współpracować razem dla korzyści każdego z was

Prawo Rodzinne

Prawa Rodzicielskie (Order of Custody)

Opieka prawna nad dzieckiem (prawa rodzicielskie) stanowią odpowiedzialność za opiekę, nadzór i utrzymanie dziecka, przyznawane jednemu lub obojgu rodzicom (lub innej osobie trzeciej) w przypadku ich separacji lub rozwodu. Rodzic, dziadkowie lub osoba trzecia, która jest mocno związana emocjonalnie z dzieckiem może złożyć wniosek w Sądzie Rodzinnym o przyznanie praw rodzicielskich nad dzieckiem. Każdemu rodzicowi przysługuje pełna władza rodzicielska, o ile decyzją sądu nie jest ograniczona, zawieszona czy odebrana.

Prawo do Odwiedzin (Order of Visitation)

Rodzic starający się o odwiedziny z dzieckiem może złożyć wniosek w Sądzie Rodzinnym przeciwko osobie, która posiada prawo do opieki nad dzieckiem. Sprawy o opiekę prawną i prawo do odwiedzin często są rozpatrywane razem na tej samej rozprawie, ale wniosek o prawo do odwiedzin może być również złożony oddzielnie. Inni członkowie rodziny, np. dziadkowie lub rodzeństwo, mogą również złożyć wniosek o prawo do odwiedzin.

Alimenty (Child Support)

Alimenty to obowiązkowe, regularne świadczenie, jakie rodzice są zobligowani zapewniać dziecku, które nie jest w stanie utrzymać się samodzielnie. Środki takie muszą dać dziecku możliwość utrzymania, a dotyczy to zapewnienia mu wyżywienia, odzieży, mieszkania, leczenia, wykształcenia, a także środków higieny osobistej, środków zaspokajających potrzeby kulturowe, wypoczynek i rozrywkę.

W skład alimentów wchodzą:

 • wpłaty gotówkowe (ustalane na podstawie dochodów rodziców)
 • ubezpieczenie medyczne
 • opłaty za opiekę nad dzieckiem
 • dodatkowe koszty medyczne nie pokryte przez ubezpieczenie medyczne

O alimenty na dziecko może się ubiegać osoba posiadająca prawa rodzicielskie nad dzieckiem. Oprócz przyznanych alimentów. Sąd może zarządzić i spłatę okresu od momentu urodzenia dziecka

Kwota alimentów jest ustalana przez Sąd na podstawie procentowego potrącenia od wykazywanych zarobków oraz liczby dzieci:

 • 17% jedno dziecka
 • 25% dwójka dzieci
 • 29% trójka dzieci
 • 31% czwórka dzieci
 • Przynajmniej 35% za pięcioro lub więcej dzieci

Aby upewnić się, że kwota alimentów nie czyni płacącego poszkodowanym, sąd korzysta ze standardowych wytycznych ustalając

Przemoc w rodzinie (Order of Protection)

Nakaz ochrony (Order of Protection) jest to dokument wydany przez sąd, który zabrania jednostce możliwości angażowania się w pewne zachowania. Na przykład, nakaz ochrony może zabronić osobie z konieczności kontaktu z ofiarą. Oznacza to, że osoba nie może iść do domu ofiary, miejsca pracy lub szkoły, lub kontaktować się z ofiarą za pośrednictwem poczty e-mail, telefonu, wiadomości tekstowych lub innych środków elektronicznych.

Nakaz ochrony może również wymagać od osoby zakaz atakowania, grożenia, dręczenia czy straszenia ofiary. Nakaz ochrony w Sądzie Rodzinnym można uzyskać przeciwko następującym osobom:

 • obecny lub były współmałżonek
 • biologiczny rodzic wspólnego dziecka
 • jakikolwiek członek rodziny
 • ktokolwiek z kim jesteś lub byłeś w intymnym lub emocjonalnym związku

W Sądzie Kryminalnym natomiast można uzyskać Nakaz Ochrony przeciwko jakiejkolwiek osobie na podstawie złożenia skargi o zastraszanie, pobicie lub spowodowanie innych uszczerbków na zdrowiu fizycznym, psychicznym czy emocjonalnym.
———————————

DEPORTRACJE
Osoby, nie będące obywatelami amerykańskimi, zawsze mogą stanąć przed groźbą deportacji ze Stanów Zjednoczonych, nawet jeśli są stałymi rezydentami od wielu lat. Wydalenie z USA grozi osobom, które wjechały do tego kraju na wizie turystycznej, i nie wyjechały w określonym terminie, czyli złamały prawo imigracyjne. Do deportacji prowadzi także popełnienie występów kryminalnych takich jak posiadanie broni bez zezwolenia, kradzieże, używanie przemocy w rodzinie, wykroczenia seksualne oraz poważne przestępstwa takie jak gwałt, morderstwo, czy przemyt narkotyków jak również powodem deportacji może być źle poprowadzona sprawa imigracyjna typu „sponsorowanie” w przypadku kiedy jest odmowa....

Jeżeli otrzymałeś powiadomienie o stawieniu się przed władzami imigracyjnymi (Notice to Appear „NTA"), powinieneś jak najszybciej skontaktować się z kancelarią prawną. Wybór prawnika w takiej sytuacji to konieczność. Adwokat może bowiem powołać się na pewne ulgi, które mogą Ci przysługiwać. Takie ulgi, które pomogą uniknąć deportacji to azyl: "Wstrzymanie Wydalenia", Konwencja Przeciwko Użyciu Tortur, zmiana statusu, zrzeczenia się z paragrafu 212(c), 212(h), 212(i), wybronienie od wydalenia czy dobrowolny wyjazd ze Stanów Zjednoczonych. Decyzje w przypadku deportacji różnią się zależnie od okoliczności sprawy. Jeśli jednak można wykazać, że klient był zatrudniony, płacił podatki, ma liczną rodzinę w USA, włączając dzieci, jest zaangażowany w życie społeczności, nie pogwałcił w przeszłości kodeksu kryminalnego czy prawa imigracyjnego, i wreszcie, jeśli można wykazać „rehabilitację" oraz udowodnić, że deportacja pogorszy warunki życia dla innych, wtedy władze imigracyjne mogą zaniechać deportacji.

Trzeba pamiętać, że pozytywna bądź negatywna decyzja sędziego imigracyjnego to jeszcze nie koniec sprawy. Władze bowiem zawsze zastrzegają sobie prawo do apelacji od decyzji sędziego do Board of Immigration Appeals. W razie decyzji o wydaleniu, klient ma prawo do apelacji.——————————————
Sprawy imigracyjne
Zielona karta

Bycie stałym rezydentem (posiadanie tzw. zielonej karty) jest przywilejem, nie zas prawem. W pewnych okolicznościach władze Stanów Zjednoczonych mogą odebrać status stałego rezydenta. Konieczne jest utrzymywanie statusu stałego rezydenta, jeżeli chce się mieszkać i pracować w Stanach Zjednoczonych, a pewnego dnia zostać obywatelem USA

Utrzymywanie statusu Stałego Rezydenta

Istnieją pewne wymogi związane z utrzymaniem statusu stałego rezydenta. Trzeba również o nich pamiętać, jeżeli w przyszłości planuje się składanie wniosku o obywatelstwo USA.

• Nie należy opuszczać Stanów Zjednoczonych na dłuższy czas ani przenosić się do innego kraju w celu zamieszkania tam na stale (trzeba być w kraju minimum 30 miesięcy na 5 lat).
• Należy składać federalne, stanowe zeznania podatkowe, a w odpowiednich przypadkach również lokalne zeznania podatku dochodowego.
• Należy zarejestrować się w Komisji Poborowej (Selective Service) – dotyczy mężczyzn w wieku 18 - 26 lat.
• Należy powiadamiać DHS o zmianie adresu.


Utrzymanie statusu imigracyjnego

Stali rezydenci, którzy opuszczają Stany Zjednoczone na dłuższy czas, i którzy nie mogą udowodnić swojej intencji stałego zamieszkania w Stanach Zjednoczonych, mogą utracić status stałego rezydenta. Wielu imigrantów uważa, że można mieszkać za granica pod warunkiem, ze wraca się do USA co najmniej raz w roku. Nie jest to prawda.

Jeżeli planuje się pozostanie poza granicami USA przez okres przekraczający 12 miesięcy, należy zwrócić się o tzw. “re-entry permit” (zwany popularnie „białym paszportem”) przed opuszczeniem kraju. „Biały paszport” można okazać się w miejscu przekraczania granicy USA zamiast wizy lub Karty Stałego Rezydenta.

Posiadanie „białego paszportu” nie gwarantuje zgody na wjazd do Stanów Zjednoczonych w chwili powrotu, ale ułatwia udowodnienie, iż wraca się z tymczasowej wizyty za granica. Dodatkowe informacje można uzyskać w najbliższym konsulacie Departamentu Stanu za granica.

Rejestracja w Komisji Poborowej (Selective Service)

Mężczyźni w wieku lat 18 - 26 musza zarejestrować się w komisji poborowej Selective Service. Rejestracja oznacza zgłoszenie rządowi gotowości do służby w Silach Zbrojnych USA. W chwili obecnej Stany Zjednoczone nie prowadza poboru do służby wojskowej. Oznacza to, iz stali rezydenci i obywatele nie musza służyć w Silach Zbrojnych, chyba że maja na to ochotę.

Mozna zarejestrowac sie w urzedzie pocztowym Stanów Zjednoczonych lub za posrednictwem Internetu. Rejestracji za posrednictwem internetu mozna dokonać odwiedzajac witryne internetowa Selective Service: http://www.sss.gov. Aby skontaktowac sie z przedstawicielem Selective Service, mozna zadzwonic pod numer 847-688-6888. Nie jest to rozmowa bezplatna.

Rezydenci warunkowi

Niektóre osoby przebywajace w USA posiadaja status rezydenta warunkowego (conditional resident, CR). CR to osoba, która zawarla zwiazek malzenski z obywatelem lub stalym rezydentem USA nie wczesniej niz na dwa lata przed przyznaniem jej statusu stalego rezydenta. Jezeli taka osoba posiada dzieci, one równiez uzyskuja status CR. Taki sam status warunkowy maja równiez niektórzy imigranci - inwestorzy.

CR ma te same prawa i obowiazki co staly rezydent. Rezydenci warunkowi musza zlozyc formularz , Petition to Remove the Conditions on Residence (Petycja o Zniesienie Warunków Rezydencji) lub formularz , Petition by Entrepreneur to Remove Conditions (Petycja Przedsiebiorcy o Usuniecie Warunku), w ciagu dwóch lat od uzyskania statusu warunkowego rezydenta. Data ta zbiega sie zwykle z terminem wygasniecia Karty Stalego Rezydenta. Formularze te nalezy zlozyc w ciagu 90 dni przed uplywem drugiej rocznicy uzyskania statusu warunkowego rezydenta. W przeciwnym razie traci sie swój status imigracyjny.

Składanie formularza o zdjęcie warunku z żoną lub mężem

Osoby, które uzyskaly status rezydenta warunkowego i imigrowaly po zawarciu malzenstwa z obywatelem lub stalym rezydentem, musza zlozyc wraz ze swoim wspólmalzonkiem formularz w celu usuniecia warunku nalozonego na status stalego rezydenta. W niektórych okolicznosciach nie ma obowiazku skladania formularza razem z mezem lub zona. Jezeli malzenstwo ze wspólmalzonkiem zakonczylo sie lub jezeli wspólmalzonek dopuscil sie maltretowania, wtedy mozna zlozyc formularz samodzielnie.

Ofiary przemocy domowej

Ofiary przemocy domowej moga uzyskac pomoc za posrednictwem National Domestic Violence Hotline Ustawa o Zapobieganiu Przemocy Wobec Kobiet (Violence Against Women Act) pozwala wspólmalzonkom i dzieciom obywateli amerykanskich i stalych rezydentów – ofiar przemocy domowej – na skladanie wniosków we wlasnym imieniu o status stalego rezydenta.

WIZA STUDENCKA F-1

Z reguły wizy F, J, i M są uważane za wizy „studenckie". Wiza F jest najczęściej wydawaną wizą. Jest to wiza dla studentów z zagranicy, którzy chcą studiować w USA w pełnym wymiarze godzin (oznacza to najczęściej 12 kredytów na semester, cztery trzykredytowe zajęcia). Wymóg studiowania w pełnym wymiarze jest brany bardzo poważnie, odstępstwa zezwalane są jedynie w nadzwyczajnych okolicznościach takich jak poważna choroba. W czasie trwania semestru student może pracować na uczelni lub na miasteczku studenckim „na pół etatu" (do 20 godzin tygodniowo). W czasie letnich wakacji posiadacz wizy F może pracować na cały etat. Podjęcie pracy poza uczelnią może zakończyć się wydaleniem z USA, jeśli władze imigracyjne się o tym dowiedzą. Teoretycznie możliwe jest otrzymanie pozwolenia na pracę poza uczelnią w bardzo ciężkiej sytuacji finansowej, ale zgody takie wydawane są niezmiernie rzadko. Posiadacze wizy F-2 czyli współmałżonkowie studentów (z wizą F-1) mają kategoryczny zakaz pracy i nie otrzymują pozwolenia na pracę. By otrzymać wize F-1 wymóg znajomości języka angielskiego nie jest konieczny, jakkolwiek szkoły zazwyczaj żądają od międzynarodowych studentów zdania egzaminu TOEFL sprawdzającego fachową znajomość języka angielskiego czy też egzaminów GRE czy LSAT. Wiza F pozwala na otrzymanie prawa jazdy w Stanach Zjednoczonych. Turystyczną wizę B-2 można zamienić na F-1 wysyłając do władz imigracyjnych petycję I-539. Nie należy tego jednak robić zaraz po przyjeździe do USA ponieważ może sie to wydać podejrzane i petycja zostanie odrzucona. Wizę F-1 można natomiast zamienić na H-1B po ukończeniu studiów. Posiadacz wizy F-1, pozbawiony statusu ( jeśli dany mu zostanie 60 dniowy termin by opuścić USA), nie może się starać o inną wizę.

Student może zmieniać szkoły, ważne jest jednak by wysłał do władz imigracyjnych formularz I-20AB, wydany przez nową szkołę. Po ukończeniu dwóch semestrów, można się starać o Optional Practical Training, czyli praktykę na rok po otrzymaniu dyplomu

Wizy studenckie F-1, zawsze upewnij sie czy aby napewno twoje dokumenty do zmiany statusu z wizy turystycznej na wize studencka sa prawidlowo przygotowane, nie wystarczy wyslac tylko podstawowe dokumenty do urzedu poniewaz aplikacje beda odrzucone, prawo immigracyjne bardzo zaostrzylo swoje wymogi odnosnie tej kwesti i aby pozytywnie rozpatrzyli twoja sprawe nalezy bardzo starannie przygotowac cala sprawe, jesli jednak nie zaspokoisz ich wymagan na poczatku otrzymasz niebieski list i to juz jest czerwone swiatlo, dlatego w takim przypadku trzeba natychmiast skorzystac z fachowej pomocy. Jednakze jesli dojdzie do tego , ze w koncowym efekcie dostaniesz odmowe to masz jeszcze szanse otrzymac pozytywna decyzje w procesie odwolania i w tym przypadku zapraszamy do naszego biura , ktore ci zagwarantuje w 100% pozytywne zalatwienie sprawy.

ZMIANA STATUSU PRZEZ ZAWARCIE MAŁŻEŃSTWA

Osobom, które zawarły związek małżeński z obywatelem amerykańskim lub posiadaczem Zielonej Karty i wystapiły o zmianę statusu w ciągu dwóch lat od daty zaślubin, przyznawana jest jedynie tak zwana „warunkowa" rezydencja. „Warunkową rezydencję można zmienić na stałą, składając petycję w 90 dni przed upłynięciem drugiej rocznicy ślubu. Celem petycji jest udowodnienie, że związek małżeński został zawarty w dobrej wierze. Jeśli jednak małżonkowie rozwiodą się przed złożeniem formularza o zniesienie warunku z karty czyli przedluzenie na stala zielona karte, osoba składająca petycję musi dowieść, że małżeństwo zostało zawarte z właściwych powodów.

Jesli nie ulozylo sie w Twoim malzenstwie tak jak zaplanowales , i jestes posiadaczem tymczasowej zielonej karty zglos sie do nas przedluzamy zielone karty nawet w trudnych przypadkach.

 • Usunięcie warunku z dwuletniej, warunkowej zielonej karty na wniosku ,moze być oparte na dwóch podstawach. Pierwsza to podpis-zgoda wspolmalzonka obywatela, w tym dołączone dowody idealnego wspolzycia malzenskiego w ciaglu ubieglych dwoch lat. Druga podstawa, bez zgody czy nawet wiedzy wspolmalzonka-obywatela, to albo udowodnione maltretowanie czy znęcanie się małżonka –obywatela USA nad zona czy mezem lub prawomocny końcowy wyrok rozwodowy wydany przez Sad Najwyzszy.Sam process rozwodowy , który nie jest jeszcze sfinalizowany w momencie skladania wniosku o zniesienie warunku na dwuletniej zielonej karcie , nie jest wystarczajacy I moze doprowadzic do odebrania stalego pobytu a w następstwie deportacji. Rozwód musi byc oficjalnie podpisany – Judgment of Divorce.
 • W przypadku kiedy wszystkie formalności byly zalatwione poprawnie I wraz z wnioskiem były wysłane dowody idealnego wspolzycia , to process usuniecia warunku za pomocą wniosku powinien trwać od roku do trzech lat.Oficjalnie potwierdzenie przyjecia wniosku jest jednocześnie przedłużeniem stalego pobytu na jeden rok.Wniosek musi byc zlozony w okresie 90 dni przed wygasnieciem waznosci warunkowej zielonej karty.Nawet jeden dzien opoznienia moze spowodowac automatyczne skierowanie na deportacje!

TYMCZASOWEJ ZIELONEJ KARCIE MUSI BYC ZLOZONY W OKRESIE 90 DNI PRZED WYGASNIECIEM JEJ WAZNOSCI! NAWET JEDEN DZIEN OPOZNIENIA MOZE SPOWODOWAC AUTOMATYCZNE SKIEROWANIE NA DEPORTACJE!!!
———————————————————— 
O NAS

Greenpoint Consultation Center jako jedyne tego typu Polskie biuro pomaga rozwiazac roznego rodzaju problemy z jakimi spotykaja sie ludzie na codzien, pomagamy przy udziale naszego adwokata lub bez jego udzialu, poniewaz nie wszystkie sprawy wymagaja prawnika. Nasza praktyka jest bardzo różnorodna by dostosowac sie do potrzeb zyciowych ciezko pracujacych, zaangażownaych w wiele przedsięwzięć klientów, w naszej pracy koncentrujemy sie na:

 • Sprawach Cywilnych,
 • Sprawach Kryminalnych,
 • Sprawach Imigracyjnych,
 • Sprawach Deportacyjnych,
 • Sprawach Matrymonialnych
 • Sprawach Rodzinnych
 • Sprawach Biznesowych/korporacje

Nasze biuro reprezentuje adwokat Stephen E Kalba i Pani Paralegal Margaret Zawisny oraz cały zespól doświadczonych pracowników, w tym tłumaczy przysięgłych. Przede wszystkim walczymy o to, aby każdy nasz klient był zadowolony i polecił nas innym. Oferujemy nasze usługi bez względu na Państwa status imigracyjny.